Dostavljeni dopisi Narodnim poslanicima

Dana 17. 10. 2022. godine, predsednik Pokreta “Pravo na život- Meri” predao je u pisarnici Narodne skupštine dopise za 250 Narodnih poslanika. Uz dopise, Narodni poslanici će dobiti i brošuru koju je dizajnirao i izradio Pokret sa bitnim informacijama.

Ovim dopisom, Pokret želi da upozna Narodne poslanike sa predloženim rešenjima i pozove ih da uzmu aktivno učešće u rešavanju problema svih građana Srbije, kao i zaposlenih u htinoj pomoći. Verujemo da će Narodni poslanici prepoznati pruženu ruku i kontaktirati naše predstavnike kako bi održali sastanak i bliže ih upoznali sa predloženim rešenjima u predlogu Zakona o hitnoj pomoći.

O Narodnim poslanicima koji su se odazvali našem pozivu, Pokret će obavestiti javnost nakon svakog održanog sastanka.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ovaj sajt kreiran je i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije.

Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran Pokret Pravo na zivot Meri, i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.

©2022. Reci glasno da ne bude kasno.

Facebook
Twitter
LinkedIn