PRAVO NA ŽIVOT - POKRET MERI

Projekti

1.4 - 31.10.2021.

DA NE BUDE KASNO

Projekat “Da ne bude kasno” ima za cilj unapređenje postojećih rešenja i regulativa vezanih za sistem hitne medicinske pomoći. Direktnom komunikacijom sa građanima, lekarima, udruženjima, sindikatima medicinskih radnika je uočen prostor za unapređenje funkcionisanja hitne pomoći koji bi umnogome unapredio obavljanje delatnosti svih radnika u ovom zdravstvenom sistemu i poboljšao položaj građana i građanki. Ovom inicijativom, Pokret Pravo na život – Meri nastoji da analizira i dokumentuje potrebe i izazove u oblasti pružanja hitne medicinske pomoći i izradom analize rada za prethodnu godinu ukaže na neophodna poboljšanja. Uključivanjem u ovu inicijativu građani će se podstaći da se bore za svoja prava, traže odgovornost kad su im ta prava uskraćena, a kako bi medicinski sektor postao odgovorniji. Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021.godine. Pokret “Pravo na život-Meri” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja kvaliteta života građana i pružanja pomoći oko ostvarivanja njihovih prava, a posebno u domenu zdravstvene zaštite. Pokret se bavi i savetovanjem pacijenata koji sumnjaju da su im određena prava uskraćena, daje savete, upoznaje ih sa zakonskim regulativama, kodeksima i određenim uredbama. Zdravstvena zaštita i blagovremena medicinska pomoć je osnovno ljudsko prava koje treba da uživaju svi građani Srbije, za šta se pokret i zalaže. Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).