javni skup - IMATE LI MINUT?

Pokret Pravo na život – Meri organizovao je prikupljanje potpisa građana u subotu 11. septembra u ulici Save Mrkalja u Beogradu. Cilj peticije je zagovaranje uvođenja dve dodatne terenske ekipe hitne pomoći za odrasle i jedne pedijatrijske ekipe na beogradskoj levoj obali Dunava. Ovom peticijom Pravo na život – Meri je ispitao stavove i potrebe građana o radu hitne medicinske pomoći. Prema procenama, na levoj obali Dunava trenutno živi preko 100.000 građana, a samo u Borči ima 70.000 stanovnika. Iako se poslednju deceniju broj stanovnika na levoj obali Dunava povećao za više desetina hiljada, broj terenskih ekipa je ostao nepromenjen. 1984. godine, Borča je brojala 19000 stanovnika (statistika RZZS). Te godine je na čelo Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć postavljen prof. dr. Svetomir Stožinić koji je otvortio četiri nove stanice hitne medicinske pomoći. Jedna od te četiri je bila i stanica hitne pomoći – Borča. Od tada pa do danas, Borča je rasla i razvijala se, pa tako danas ima oko 70.000 stanovnika i SAMO JEDNU terensku ekipu, kao i te 1984. godine. Trenutno postoje samo dve terenske ekipe hitne pomoći, od kojih je jedna stacionirana u Padinskoj Skeli, a druga u Borči, dok je pedijatrijska ekipa stacionirana u samom Gradskom zavodu, više od 20 kilometara od Borče, a čak 25 kilometara od Padinske Sele. Pokret Pravo na život – Meri smatra da su se stekli svi uslovi da na levoj obali Dunava poveća broj terenskih ekipa hitne pomoći. Potrebu za unapređenjem zdravstvene zaštite u ovom delu Beograda prepoznalo je i Ministarstvo zdravlja, što pokazuje činjenica o novootvorenom Domu zdravlja.

Da je potreban veći broj ekipa hitne medicinske pomoći potkrepljuje i činjenica da je svetski standard jedna ekipa na 30.000 stanovnika, a da u Beogradu postoji samo 23 ekipe. Štaviše ukoliko se uporedi prosek intervencija sa brojem stanovnika između Beograda i ostalih gradovima u Srbiji, može se zaključiti da Beograd ima duplo manji broj intervencija nego ostali Gradski zavodi, a što je direktna posledica malog broja ekipa hitne medicinske pomoći.

Građani Borče su pozitivno reagovali na pokrenutu peticiju Pokreta Meri, te će se prikupljanje potpisa nastaviti i narednih nedelju dana. Potpisana peticija sa obrazloženim zahtevom će se nakon toga proslediti Gradskom zavodu za hitnu pomoć, Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.