Peticijom do zakona

Dana 18. 09. 2021. godine u Nišu, a potom 25. 09. 2021. godine u Novom Sadu, aktivisti pokreta su prikupljali potpise za peticiju u vezi donošenja Zakona o hitnoj pomoći. Tom prilikom upoznali smo zainteresovane građane sa trenutnim stanjem u Gradskim zavodima za hitnu pomoć, kao i sa Zakonom o pravima pacijenta. 

Tokom dva skupa, koja su trajala ukupno 8 sati, prikupljeno je 1183 potpisa građana, što pokazuje veliku zainteresovanost građana za ovaj problem. Većina građana je bila iznenađena saznanjem da Srbija nema Zakon kojim se definiše rad službi hitne pomoći, a nekolicina je iskazala interesovanje da se priključi našem pokretu. 

Srbija je jedina zemlja u regionukoja nema ni Zakon ni uredbu o radu hitne pomoći. Postupanja tokom trijaže poziva i intervencija ekipa hitne pomoći se razlikuju od grada do grada. Pojedine službe hitne pomoći nemaju ni protokol za trijažu poziva, a broj lekarskih ekipa je skoro u svakom gradu ispod nivoa koji zahteva svetski standard. Pozivanje broja 194 je postalo lutrija, a linija između života i smrti je sve manja i meri se intuicijom lekara, a ne obavezujućim protokolom. Previše je slučajeva u kojima su građani izgubili živote čekajući da li će im se poslati ekipa ili ne. Odgovornost niko ne snosi, greške se ponavljaju, a građani sa strepnjom okreću broj 194.

Tokom meseca septembra, pokret je anketirao građane i tom prilikom je svega 15% građana odgovorilo da ne zna da ne postoji Zakon o hitnoj pomoći. 

Dok 86% građana smatra da postoje organizacioni nedostaci u radu službi hitne pomoći.

Na pitanje: Da li smatrate da bi donošenjem Zakona o radu službe HP doprinelo poboljšanju rada HP, 9,8% odgovorilo NE, 18,8% NE ZNAM, a 71,4% je odgovorilo sa DA.

Svega 23,1% je odgovorilo da ne bi uputili pritužbu u slučaju da su nezadovoljni prilikom intervencije HP, dok svega 13,6% veruje da nadležne službe nezavisno i objektivno ispitaju pritužbu.

Da građani i ne znaju koje su mogućnosti i procedure prilikom podnošenja pritužbi pokazali su odgovori u kojima je samo 14,2% građana odgovorilo sa DA.

Nakon obrade svih podataka iz anketa, i prikupljanja materijala i potpisa, pokret – Meri će organizovati konferenciju za medije i nadležnim institucijama uputiti zahtev da se u što kraćem roku započne sa nacrtom Zakona o hitnoj pomoći i prehospitalnom zbrinjavanju. Ukoliko institucije nastave pasivno da posmatraju ovaj problem, pokret – Meri će organizovati narodnu inicijativu shodno Zakonu o referendumu i narodnim inicijativama.